Επιδεικτικά έργα 

To TCM, αποτελεί μια από τις επιδεικτικές εφαρμογές του MOF4AIR για ηλεκτροπαραγωγή και Καταλυτική Πυρόλυση Υπολειμματικών Τροφοδοσιών (Residue Fluid Catalytic Cracker -RFCC)

TCM – Mongstad, Νορβηγία

To TCM είναι ένα τεχνολογικό κέντρο πρωτοπόρο στη δέσμευση CO2 μετά την καύση, όπου αρκετοί προμηθευτές έχουν ήδη πιστοποιήσει τις τεχνολογίες δέσμευσης CO2. Η συμμετοχή του TCM σε αυτό το έργο είναι καθοριστική, καθώς δείχνει την κοινή βούληση να βρεθούν λύσεις δέσμευσης άνθρακα προσαρμοσμένες στην αγορά από τις 4 μεγάλες εταιρείες πετρελαίου που συνεργάζονται με το TCM: GASSNOVA, EQUINOR, SHELL και TOTAL.

Σχέδιο Δράσης ΔΡΑΣΗ Νο 9 – Σχέδιο εφαρμογής (SET-Plan ACTION n°9 – Implementation Plan) – 21 09 2017.

TUPRAS Izmit, αποτελεί μια επιδεικτική εφαρμογή του MOF4AIR για καυστήρα-λέβητα.

TUPRAS – Izmit, Τουρκία

H TUPRAS είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση πετρελαίου της Τουρκίας με 32,5 εκατ. m3 παραγωγική ικανότητα επεξεργασίας αργού πετρελαίου και είναι η 7η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης στην Ευρώπη. Η Tupras θα εγκαταστήσει έναν πιλοτικό έργο στη μονάδα του Izmit.

To  SOLAMAT-MEREX Fos-sur-Mer, αποτελεί ένα επιδεικτικό έργου του MOF4AIR για την αποτέφρωση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

SOLAMAT – Marseille, Γαλλία

H SOLAMAT είναι μέρος του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) Marseille FOS. Η SOLAMAT αποτελεί μέρος του ομίλου SARP Industries (SARPI), θυγατρική της VEOLIA και επικεφαλής της επεξεργασίας και ανάκτησης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Το επιδεικτικό έργο θα εγκατασταθεί στην τοποθεσία SOLAMAT Fos sur Mer, και θα το διαχειρίζεται η SOLAMAT με τη βοήθεια του συνδεδεμένου τρίτου μέρους Veolia Research and Innovation Center (VeRI). Στο συνεργατικό σχηματισμό Fos-Berre/Marseille CCU συνεργάζονται βιομηχανίες και δημόσιος τομέας (GPMM, δηλαδή Λιμενική Αρχή).

Σύντομα, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό τμήμα της υποδομής (αγωγός που συλλέγει CO2 από διαφορετικές πηγές και τροφοδοτεί διαφορετικές εφαρμογές). Στη SOLAMAT, η βιομηχανική διεργασία που θα μελετηθεί θα είναι ένας αποτεφρωτήρας αποβλήτων.