ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tο έργο MOF4AIR, για τη διασφάλιση της επιτυχίας του, συγκεντρώνει 14 εταίρους από 8 χώρες της Ευρώπης και από την Ασία και ένα Συμβούλιο Βιομηχανικών Συνεργατικών Σχηματισμών. Το Πανεπιστήμιο MONS συντονίζει το έργο, ως ερευνητικό κέντρο με μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τη θεματική ενότητα MOF, καθώς και τις διάφορες διεργασίες δέσμευσης άνθρακα.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 6 ερευνητικά κέντρα, τα οποία κατέχουν την απαραίτητη εμπειρία για την υλοποίηση του έργου, τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξειδικευμένες στην παραγωγή MOFs και την διαμόρφωσή τους σε βιομηχανική κλίμακα, μία ένωση παραγωγής τσιμέντου, και μία μικρομεσαία επιχείρηση εξειδικευμένη σε θέματα επικοινωνίας και διάδοσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων σε άλλους κλάδους, το MOF4AIR περιλαμβάνει επίσης ένα συμβούλιο βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών (Industrial Cluster Board), το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφοροι εταίροι, και τα μέλη του Συμβουλίου Βιομηχανικών Συνεργατικών Σχηματισμών.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Πανεπιστήμιο του MONS (UMONS) – Συντονιστής MOF4AIR 

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Πανεπιστήμιο του MONS προσφέρει σαράντα προγράμματα σπουδών στις έξι πανεπιστημιακές και στις δύο πολυτεχνικές σχολές του. Το πανεπιστήμιο UMONS έχει περισσότερα από 1.000 μέλη επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και 9.500 φοιτητές, εκ ων οποίων περισσότεροι από 500 υποψήφιοι διδάκτορες.

Το UMONS φιλοξενεί 80 Ερευνητικά Τμήματα και 2 Κέντρα Αριστείας.

Το τμήμα Θερμοδυναμικής, το οποίο συμμετέχει στο έργο MOF4AIR, δραστηριοποιείται σε θέματα Ε&Α που αφορούν στο σχεδιασμό δέσμευσης και απορρόφησης CO2 (προσρόφηση και απορρόφηση) και σε διεργασίες χρήσης (CO2 σε SNG ή σε μεθανόλη), στην αφαίρεση όξινων ενώσεων από το φυσικό αέριο ή το βιοαέριο, στην απομάκρυνση των πτητικών οργανικών ενώσεων αέρα εξαγωγής με προσρόφηση ή/και καταλύτη και άλλα.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το UMONS, κάντε κλικ
εδώ.

SINTEF AS (SINTEF) 

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το SINTEF είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό ινστιτούτο με περίπου 2000 εργαζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν σε διμερή βιομηχανικά-ερευνητικά προγράμματα και σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Το SINTEF θα συμβάλει στην υλοποίηση του έργου, ως υπεύθυνος για τα ΠΕ4 και ΠΕ5 καθώς και ως υπεύθυνος σε άλλες εργασίες (tasks). Η κύρια συμβολή του θα είναι στην ανάπτυξη διεργασιών διαμόρφωσης, αξιολόγησης των ιδιοτήτων προσρόφησης, ανάπτυξης και δοκιμής της διεργασίας MBTSA σε επίπεδο TRL5, τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης και ανάλυση κύκλου ζωής LCA.

Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS) 

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS)
Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ
Το CNRS είναι ένας γαλλικός ερευνητικός οργανισμός χρηματοδοτούμενος από τη γαλλική κυβέρνηση με κύριους στόχους: την αξιολόγηση και τη διεξαγωγή έρευνας ικανής να προάγει τη γνώση και να αποφέρει κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη στην κοινωνία, την εφαρμογή και την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη επιστημονικών πληροφοριών, την υποστήριξη της κατάρτισης στον τομέα της έρευνας και τη συμμετοχή στην ανάλυση της διεθνούς κατάστασης της επιστήμης με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής στην έρευνα.

Το IMAP, είναι μία ένωση των CNRS-ENS-ESPCI, το οποίο διαθέτει κορυφαία εμπειρία στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό της δομής των MOF (και των σύνθετων υλικών τους), καθώς και στις εφαρμογές τους σε στρατηγικούς/κοινωνικούς τομείς (ρόφησης εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, διαχωρισμός υγρών, μπαταρίες…). Το IMAP είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες εγκαταστάσεις για σύνθεση, δημιουργία σε μεγάλη κλίμακα, διαμόρφωση και χαρακτηρισμό των υλικών. Διαθέτει επίσης ένα δίκτυο συνεργατών (σε θέματα προσομοίωσης, ρόφησης, διαχωρισμούς, φασματοσκοπίας, μικροσκοπίας, κλπ.).

Politecnico di Milano (POLIMI) 

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Politecnico di Milano είναι ένα δημόσιο τεχνολογικό πανεπιστήμιο και η μεγαλύτερη σχολή μηχανικών στην Ιταλία, το οποίο κατατάχθηκε 16ο στον κόσμο, 6ο στην Ευρώπη και 1ο στην Ιταλία μεταξύ των πολυτεχνικών σχολών στην τελευταία κατάταξη QS το 2019.
Το έργο MOF4AIR θα υποστηριχθεί από την Ομάδα Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας (Group of Energy Conversion Systems – GECOS), η οποία έχει συμβάλει στην υλοποίηση αρκετών έργων της ΕΕ, αξιολογώντας την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών δέσμευσης CO2 για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τσιμέντου, χάλυβα και υδρογόνου.

Για να περισσότερες πληροφορίες για το POLIMI, μεταβείτε εδώ και ενημερωθείτε για την ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο MOF4AIR here.

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ (Centre for Renewable Energy Sources and Saving – CRES)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE).
Οι κύριες δραστηριότητες του ΚΑΠΕ περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη, υλοποίηση επιδεικτικών έργων, πληροφοριακών συστημάτων για την ενέργεια, μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικές και οικονομικές μελέτες, έρευνα αγοράς και δραστηριότητες προώθησης.

Για να περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΚΑΠΕ, κάντε κλικ εδώ.

SiKEMIA (SIKEMIA) 

Είδος οργανισμού:
 
Μικρομεσαία επιχείρηση

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

To SiKÉMIA είναι ένας γαλλικός προμηθευτής πολλών διαφορετικών οργανικών υλικών και παράγωγων σύζευξης (coupling agent derivatives). Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη:

  • Παράγωγων καρβοξυλικού και φωσφονικού οξέος για σύνθεση MOFs
  • Οργανοσιλιλικές και οργανοφωσφορικές ενώσεις για επιφανειακές τροποποιήσεις

MOF Technologies Limited (MOFTECH) 

Είδος οργανισμού:
 
Μικρομεσαία επιχείρηση

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η MOF Technologies είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα το Μπέλφαστ που ειδικεύεται στην κατασκευή μεγάλης κλίμακας μιας νέας κατηγορίας υπερπροσροφητών (super-adsorbents) με την ονομασία «Μεταλλικά-οργανικά πλέγματα» (MOFs), με τη χρήση μιας μοναδικής μεθόδου για την παραγωγή και τη διαμόρφωση MOF που είναι απλή, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική.

Η MOF Technologies επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση εφαρμογών με χρήση MOF, με σύγχρονες εγκαταστάσεις για το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση των αποδόσεων των MOF σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το MOFTECH, κάντε κλικ.

Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) 

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ

Το Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) στο Daejeon της Νότιας Κορέας είναι ένα εθνικό ερευνητικό εργαστήριο της Κορέας στη χημική τεχνολογία. Το KRICT επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιμων και καίριων τεχνολογιών σε υλικά, φαρμακευτική χημεία και χημική μηχανική.

Στο MOF4AIR, το KRICT θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση των συνθηκών σύνθεσης και διαμόρφωσης (υγρή κοκκοποίηση) στην κλίμακα των kg των MOF μαζί με την ENGTECH, η οποία είναι μία μικρή χημική εταιρεία στη Νότια Κορέα.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το KRICT, κάντε κλικ εδώ.

ENGTECH CO LTD (ENGTHECH)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η ENG TECH Co. Ltd. είναι μία μικρή κορεατική εταιρεία που εδρεύει στο Daeduk Techno-Valley στο Daejeon της Νότιας Κορέας. Ιδρύθηκε το 2000. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει έργα που περιλαμβάνει υλικά αποθήκευσης ενέργειας και χημικά υλικά, όπως ηλεκτρολύτες από μπαταρία ιόντων λιθίου, καταλύτες στην πετροχημική βιομηχανία, όπως οι καταλύτες μεταλλοκένιου.

Συγκεκριμένα, διαθέτει εμπειρία όσον αφορά τη μαζική παραγωγή και τον καθαρισμό διαβρωτικών και ευαίσθητων στον αέρα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών ανθρακικών ηλεκτρολυτών και των μεταλλοκενίων. Μπορεί επίσης να παράγει σε μεγάλη κλίμακα ειδικές χημικές ουσίες και υλικά υψηλής καθαρότητας.

Technology Centre Mongstad (TCM) 

Είδος οργανισμού:
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Technology Centre Mongstad είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση στον κόσμο για τη δοκιμή και τη βελτίωση της δέσμευσης CO2. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα προετοιμάσουν το έδαφος για πρωτοβουλίες δέσμευσης CO2 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το TCM αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ του νορβηγικού κράτους, και των Statoil, Shell και Total.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το TCM, κάντε κλικ εδώ.

Solamat Merex (SOLAMAT)

Είδος οργανισμού:
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το SOLAMAT-MEREX ανήκει στον όμιλο SARP Industries (SARPI), θυγατρική της VEOLIA, και είναι επικεφαλής της επεξεργασίας και ανάκτησης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Από την ίδρυση του το 1975, το SARPI σχεδιάζει και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του. Οι ισχυρές περιβαλλοντικές πεποιθήσεις και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του SARPI συμβάλλουν στη διατήρηση ακόμη και στην αποκατάσταση της αποδοχής των βιομηχανιών, μέσω της παροχής αποτελεσματικών λύσεων επεξεργασίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων τους, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Στο έργο MOF4Air, το SOLAMAT συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα για την επεξεργασία αερίων και την αξιολόγηση του VeRI (Veolia Research and Innovation Center), το οποίο θα παρέχει εξοπλισμό και υποστήριξη στο SOLAMAT κατά τη διάρκεια των επιτόπιων δοκιμών.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)  

Είδος οργανισμού:
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Λειτουργώντας τέσσερα διυλιστήρια πετρελαίου συνολικής δυναμικότητας 30 εκατομμυρίων τόνων ετησίως για την επεξεργασία αργού πετρελαίου, η Tüpraş είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της Τουρκίας στη βιομηχανία από πλευρά εσόδων και η 7η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Ευρώπης.

Το Tüpraş R&D Center ιδρύθηκε το 2010 ως πιστοποιημένο κέντρο Ε&Α που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας. Στόχος του Tüpraş R&D Center είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, καθώς και η βελτίωση των διεργασιών παραγωγής και των προϊόντων της Tüpraş μέσω της υλοποίησης καινοτόμων έργων.
Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το TUPRAS, κάντε κλικ εδώ.

Euroquality (EQY) 

Είδος οργανισμού:
 
Μικρομεσαία επιχείρηση

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Με έτος ίδρυσης το 1997, η Euroquality παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε θέματα καινοτομίας. Κύριες δραστηριότητές της είναι η προετοιμασία ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. H2020, LIFE, Erasmus+), η πραγματοποίηση οικονομικών μελετών, η αξιολόγηση στρατηγικών, οι τεχνο-οικονομικές μελέτες, η ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού, η κατάρτιση και η διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εδώ και 20 χρόνια, η Euroquality έχει καταφέρει να προσαρμόζεται στις διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις και βρίσκεται πάντα στην κορυφή της διαβούλευσης για την καινοτομία. Το προσωπικό της, αποτελούμενο από γιατρούς και μηχανικούς, συμβουλεύει διεθνείς πελάτες για την ανάπτυξη των καινοτομιών τους.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Euroquality, κάντε κλικ click here.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TCMA) 

Είδος οργανισμού:
 
Ένωση παραγωγής τσιμέντου

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η Τουρκική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Turkish Cement Manufacturers’ Association – TCMA), ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ως η κοινή θέση της τουρκικής τσιμεντοβιομηχανίας, αντιπροσωπεύει συνολικά 68 επιχειρήσεις στην Τουρκία, 51 από τις οποίες είναι ενιαίες εγκαταστάσεις και 17 μονάδες κονιορτοποιήσεως. Το TCMA Research & Development Institute επικεντρώνεται στη δοκιμή και την έρευνα τσιμέντου, πρώτων υλών, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, χημικών και ορυκτών προσμείξεων, καυσίμων και εναλλακτικών καυσίμων, καυσαερίων και διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε πολλά έργα στο τμήμα Έργων Καινοτομίας Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε & Α).

Θα θέλατε να συμμετάσχετε μαζί μας στο MOF4AIR και να συμβάλετε στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και της ηλεκτροπαραγωγής;

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη σελίδα των νέων!

Συμβούλιο Βιομηχανικού Συνεργατικού Σχηματισμού (ICB-Industrial Cluster Board)

Οι εταίροι του MOF4AIR φιλοδοξούν να προσφέρουν αποτελέσματα που θα έχουν μεγάλες δυνατότητες αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους, προκειμένου να προάγουν τα αποτελέσματα του έργου τους. Η μελέτη δυνατότητας αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους (Replicability Study) του MOF4AIR θα επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο Βιομηχανικού Συνεργατικού Σχηματισμού (ICB) του MOF4AIR.

Το εν λόγω Συμβούλιο θα λειτουργεί σε συνέργεια με το MOF4AIR και θα συγκεντρώνει τουλάχιστον 4 συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) με περισσότερους από 10 τομείς (π.χ. τσιμέντου, ασβεστόλιθου, ενέργειας, χημείας και πετροχημείας, αποτεφρωτών αποβλήτων).

Τα μέλη του ICB θα παρακολουθήσουν στενά τα αποτελέσματα του έργου, ιδίως όσον αφορά το κόστος των λύσεων δέσμευσης άνθρακα, και θα εξετάσουν με τους εταίρους του MOF4AIR την πιθανή εφαρμογή των λύσεων στις βιομηχανίες τους.

Μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο χάρτη την τρέχουσα σύνθεση του ICB. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του ICB και να επωφεληθείτε από τα αποτελέσματα του MOF4AIR προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ!!

European Cement Research Academy (ECRA)

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

TΗ Ευρωπαϊκή Ακαδημία Έρευνας για το Τσιμέντο (ECRA – European Cement Research Academy) ιδρύθηκε το 2003 ως πλατφόρμα στην οποία η ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία στηρίζει, οργανώνει και αναλαμβάνει ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της παραγωγής τσιμέντου και των εφαρμογών του. Μέσω της δημιουργίας και της διάδοσης γνώσεων από ερευνητικά ευρήματα, στόχος του ECRA είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της καινοτομίας για την καθοδήγηση της τσιμεντοβιομηχανίας. Οι δραστηριότητες του ECRA είναι προανταγωνιστικές και περιλαμβάνουν σεμινάρια, εργαστήρια και ειδικά ερευνητικά έργα.

AGC GLASS EUROPE SA

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

AGC GLASS EUROPE SA is involved in manufacturing and developing glass, glazing and other products for, inter alia, automotive, solar, decorative and architectural use. As a world leading company in flat glass and flat glass product manufacturing, AGC Glass can provide knowledge, expertise, and competences in designing glass furnaces from the raw materials management down to the exhaust gas treatment.

To know more about AGC, click here.

Lhoist Group

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

The Lhoist Group is a global leader in lime, dolime and minerals. With headquarters in Belgium, the group is present in over 25 countries with more than 100 facilities around the globe. This family-owned business combines a traditional industrial culture with a dynamic and entrepreneurial approach. It differentiates its business by being close to its customers, understanding their needs and providing them with the high-quality products their activities require.

To know more about Lhoist, click here.

John Cockerill

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

John Cockerill ( former CMI ) is a more than 200 years company operating in engineering and services with HQ in Seraing (Belgium). Meeting the needs of our time is the raison d’être of the group. We have 5 sectors ( Energy, Defence, Industry, Environment & Services) with more than 6000 employees . We provide solutions to our clients in all the continents. Innovation is key for our activity, and is supported by dedicated organization in each sector, and a corporate team dealing with IP, open innovation & coordination , with the group CTO as team leader. Some recent lighthouse projects : molten salt solar receiver for CSP tower projects , air treatment for a phosphoric acid production plant to bring down HF emissions , MIRIS pilot plant with 2MWc PV panels & battery storage units and associated EMS, sales of various DQ1000 electrolysers ( 5MW unit stack , 1000Nm³H2/h). JC has limited internal R&D resources and works mainly with partners ( University labs, RTOs, & other private companies) mostly in Europe ( Belgium , France , & Germany). JC is part of H2020 projects such as SIDERWIN ( iron production by electrolysis) or 3D-ccs ( CO2 capture and storage in the steel industry )

To know more about John Cockerill, click here.