ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tο έργο MOF4AIR, για τη διασφάλιση της επιτυχίας του, συγκεντρώνει 14 εταίρους από 8 χώρες της Ευρώπης και από την Ασία και ένα Συμβούλιο Βιομηχανικών Συνεργατικών Σχηματισμών. Το Πανεπιστήμιο MONS συντονίζει το έργο, ως ερευνητικό κέντρο με μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τη θεματική ενότητα MOF, καθώς και τις διάφορες διεργασίες δέσμευσης άνθρακα.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 6 ερευνητικά κέντρα, τα οποία κατέχουν την απαραίτητη εμπειρία για την υλοποίηση του έργου, τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξειδικευμένες στην παραγωγή MOFs και την διαμόρφωσή τους σε βιομηχανική κλίμακα, μία ένωση παραγωγής τσιμέντου, και μία μικρομεσαία επιχείρηση εξειδικευμένη σε θέματα επικοινωνίας και διάδοσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων σε άλλους κλάδους, το MOF4AIR περιλαμβάνει επίσης ένα συμβούλιο βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών (Industrial Cluster Board), το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφοροι εταίροι, και τα μέλη του Συμβουλίου Βιομηχανικών Συνεργατικών Σχηματισμών.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Πανεπιστήμιο του MONS (UMONS) – Συντονιστής MOF4AIR

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Πανεπιστήμιο του MONS προσφέρει σαράντα προγράμματα σπουδών στις έξι πανεπιστημιακές και στις δύο πολυτεχνικές σχολές του. Το πανεπιστήμιο UMONS έχει περισσότερα από 1.000 μέλη επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και 9.500 φοιτητές, εκ ων οποίων περισσότεροι από 500 υποψήφιοι διδάκτορες.

Το UMONS φιλοξενεί 80 Ερευνητικά Τμήματα και 2 Κέντρα Αριστείας.

Το τμήμα Θερμοδυναμικής, το οποίο συμμετέχει στο έργο MOF4AIR, δραστηριοποιείται σε θέματα Ε&Α που αφορούν στο σχεδιασμό δέσμευσης και απορρόφησης CO2 (προσρόφηση και απορρόφηση) και σε διεργασίες χρήσης (CO2 σε SNG ή σε μεθανόλη), στην αφαίρεση όξινων ενώσεων από το φυσικό αέριο ή το βιοαέριο, στην απομάκρυνση των πτητικών οργανικών ενώσεων αέρα εξαγωγής με προσρόφηση ή/και καταλύτη και άλλα.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το UMONS, κάντε κλικ
εδώ.

SINTEF AS (SINTEF)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το SINTEF είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό ινστιτούτο με περίπου 2000 εργαζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν σε διμερή βιομηχανικά-ερευνητικά προγράμματα και σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Το SINTEF θα συμβάλει στην υλοποίηση του έργου, ως υπεύθυνος για τα ΠΕ4 και ΠΕ5 καθώς και ως υπεύθυνος σε άλλες εργασίες (tasks). Η κύρια συμβολή του θα είναι στην ανάπτυξη διεργασιών διαμόρφωσης, αξιολόγησης των ιδιοτήτων προσρόφησης, ανάπτυξης και δοκιμής της διεργασίας MBTSA σε επίπεδο TRL5, τεχνικο-οικονομικής αξιολόγησης και ανάλυση κύκλου ζωής LCA.

Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS)
Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ
Το CNRS είναι ένας γαλλικός ερευνητικός οργανισμός χρηματοδοτούμενος από τη γαλλική κυβέρνηση με κύριους στόχους: την αξιολόγηση και τη διεξαγωγή έρευνας ικανής να προάγει τη γνώση και να αποφέρει κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη στην κοινωνία, την εφαρμογή και την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη επιστημονικών πληροφοριών, την υποστήριξη της κατάρτισης στον τομέα της έρευνας και τη συμμετοχή στην ανάλυση της διεθνούς κατάστασης της επιστήμης με σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής στην έρευνα.

Το IMAP, είναι μία ένωση των CNRS-ENS-ESPCI, το οποίο διαθέτει κορυφαία εμπειρία στη σύνθεση και στο χαρακτηρισμό της δομής των MOF (και των σύνθετων υλικών τους), καθώς και στις εφαρμογές τους σε στρατηγικούς/κοινωνικούς τομείς (ρόφησης εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, διαχωρισμός υγρών, μπαταρίες…). Το IMAP είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες εγκαταστάσεις για σύνθεση, δημιουργία σε μεγάλη κλίμακα, διαμόρφωση και χαρακτηρισμό των υλικών. Διαθέτει επίσης ένα δίκτυο συνεργατών (σε θέματα προσομοίωσης, ρόφησης, διαχωρισμούς, φασματοσκοπίας, μικροσκοπίας, κλπ.).

Politecnico di Milano (POLIMI)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Politecnico di Milano είναι ένα δημόσιο τεχνολογικό πανεπιστήμιο και η μεγαλύτερη σχολή μηχανικών στην Ιταλία, το οποίο κατατάχθηκε 16ο στον κόσμο, 6ο στην Ευρώπη και 1ο στην Ιταλία μεταξύ των πολυτεχνικών σχολών στην τελευταία κατάταξη QS το 2019.
Το έργο MOF4AIR θα υποστηριχθεί από την Ομάδα Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας (Group of Energy Conversion Systems – GECOS), η οποία έχει συμβάλει στην υλοποίηση αρκετών έργων της ΕΕ, αξιολογώντας την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών δέσμευσης CO2 για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τσιμέντου, χάλυβα και υδρογόνου.

Για να περισσότερες πληροφορίες για το POLIMI, μεταβείτε εδώ και ενημερωθείτε για την ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο MOF4AIR here.

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ (Centre for Renewable Energy Sources and Saving – CRES)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, είναι ο εθνικός φορέας για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας (AΠE), την Oρθολογική Xρήση Eνέργειας (OXE) και την Eξοικονόμηση Eνέργειας (EΞE).
Οι κύριες δραστηριότητες του ΚΑΠΕ περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη, υλοποίηση επιδεικτικών έργων, πληροφοριακών συστημάτων για την ενέργεια, μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικές και οικονομικές μελέτες, έρευνα αγοράς και δραστηριότητες προώθησης.

Για να περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΚΑΠΕ, κάντε κλικ εδώ.

SiKEMIA (SIKEMIA)

Είδος οργανισμού:
 
Μικρομεσαία επιχείρηση

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ
To SiKÉMIA είναι ένας γαλλικός προμηθευτής πολλών διαφορετικών οργανικών υλικών και παράγωγων σύζευξης (coupling agent derivatives). Η δραστηριότητά του επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη:

  • Παράγωγων καρβοξυλικού και φωσφονικού οξέος για σύνθεση MOFs
  • Οργανοσιλιλικές και οργανοφωσφορικές ενώσεις για επιφανειακές τροποποιήσεις

MOF Technologies Limited (MOFTECH)

Είδος οργανισμού:
 
Μικρομεσαία επιχείρηση

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η MOF Technologies είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα το Μπέλφαστ που ειδικεύεται στην κατασκευή μεγάλης κλίμακας μιας νέας κατηγορίας υπερπροσροφητών (super-adsorbents) με την ονομασία «Μεταλλικά-οργανικά πλέγματα» (MOFs), με τη χρήση μιας μοναδικής μεθόδου για την παραγωγή και τη διαμόρφωση MOF που είναι απλή, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική.

Η MOF Technologies επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση εφαρμογών με χρήση MOF, με σύγχρονες εγκαταστάσεις για το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση των αποδόσεων των MOF σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το MOFTECH, κάντε κλικ.

Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
 

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ

Το Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) στο Daejeon της Νότιας Κορέας είναι ένα εθνικό ερευνητικό εργαστήριο της Κορέας στη χημική τεχνολογία. Το KRICT επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιώσιμων και καίριων τεχνολογιών σε υλικά, φαρμακευτική χημεία και χημική μηχανική.

Στο MOF4AIR, το KRICT θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση των συνθηκών σύνθεσης και διαμόρφωσης (υγρή κοκκοποίηση) στην κλίμακα των kg των MOF μαζί με την ENGTECH, η οποία είναι μία μικρή χημική εταιρεία στη Νότια Κορέα.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το KRICT, κάντε κλικ εδώ.

ENGTECH CO LTD (ENGTHECH)

Είδος οργανισμού: Ερευνητικό κέντρο
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η ENG TECH Co. Ltd. είναι μία μικρή κορεατική εταιρεία που εδρεύει στο Daeduk Techno-Valley στο Daejeon της Νότιας Κορέας. Ιδρύθηκε το 2000. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει έργα που περιλαμβάνει υλικά αποθήκευσης ενέργειας και χημικά υλικά, όπως ηλεκτρολύτες από μπαταρία ιόντων λιθίου, καταλύτες στην πετροχημική βιομηχανία, όπως οι καταλύτες μεταλλοκένιου.

Συγκεκριμένα, διαθέτει εμπειρία όσον αφορά τη μαζική παραγωγή και τον καθαρισμό διαβρωτικών και ευαίσθητων στον αέρα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών ανθρακικών ηλεκτρολυτών και των μεταλλοκενίων. Μπορεί επίσης να παράγει σε μεγάλη κλίμακα ειδικές χημικές ουσίες και υλικά υψηλής καθαρότητας.

Technology Centre Mongstad (TCM)

Είδος οργανισμού:
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το Technology Centre Mongstad είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση στον κόσμο για τη δοκιμή και τη βελτίωση της δέσμευσης CO2. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν θα προετοιμάσουν το έδαφος για πρωτοβουλίες δέσμευσης CO2 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το TCM αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ του νορβηγικού κράτους, και των Statoil, Shell και Total.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το TCM, κάντε κλικ εδώ.

Solamat Merex (SOLAMAT)

Είδος οργανισμού:
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Το SOLAMAT-MEREX ανήκει στον όμιλο SARP Industries (SARPI), θυγατρική της VEOLIA, και είναι επικεφαλής της επεξεργασίας και ανάκτησης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Από την ίδρυση του το 1975, το SARPI σχεδιάζει και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του. Οι ισχυρές περιβαλλοντικές πεποιθήσεις και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του SARPI συμβάλλουν στη διατήρηση ακόμη και στην αποκατάσταση της αποδοχής των βιομηχανιών, μέσω της παροχής αποτελεσματικών λύσεων επεξεργασίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων τους, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Στο έργο MOF4Air, το SOLAMAT συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα για την επεξεργασία αερίων και την αξιολόγηση του VeRI (Veolia Research and Innovation Center), το οποίο θα παρέχει εξοπλισμό και υποστήριξη στο SOLAMAT κατά τη διάρκεια των επιτόπιων δοκιμών.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

Είδος οργανισμού:
Τελικός χρήστης

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Λειτουργώντας τέσσερα διυλιστήρια πετρελαίου συνολικής δυναμικότητας 30 εκατομμυρίων τόνων ετησίως για την επεξεργασία αργού πετρελαίου, η Tüpraş είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της Τουρκίας στη βιομηχανία από πλευρά εσόδων και η 7η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης της Ευρώπης.

Το Tüpraş R&D Center ιδρύθηκε το 2010 ως πιστοποιημένο κέντρο Ε&Α που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας. Στόχος του Tüpraş R&D Center είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, καθώς και η βελτίωση των διεργασιών παραγωγής και των προϊόντων της Tüpraş μέσω της υλοποίησης καινοτόμων έργων.
Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το TUPRAS, κάντε κλικ εδώ.

Euroquality (EQY)

Είδος οργανισμού:
 
Μικρομεσαία επιχείρηση

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Με έτος ίδρυσης το 1997, η Euroquality παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με εξειδίκευση σε θέματα καινοτομίας. Κύριες δραστηριότητές της είναι η προετοιμασία ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. H2020, LIFE, Erasmus+), η πραγματοποίηση οικονομικών μελετών, η αξιολόγηση στρατηγικών, οι τεχνο-οικονομικές μελέτες, η ανάπτυξη επικοινωνιακού υλικού, η κατάρτιση και η διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Εδώ και 20 χρόνια, η Euroquality έχει καταφέρει να προσαρμόζεται στις διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις και βρίσκεται πάντα στην κορυφή της διαβούλευσης για την καινοτομία. Το προσωπικό της, αποτελούμενο από γιατρούς και μηχανικούς, συμβουλεύει διεθνείς πελάτες για την ανάπτυξη των καινοτομιών τους.

Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την Euroquality, κάντε κλικ click here.

Turkish Cement Manufacturers’ Association (TURKCİMENTO)

Είδος οργανισμού:
 
Ένωση παραγωγής τσιμέντου

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η Τουρκική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Turkish Cement Manufacturers’ Association – TCMA), ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ως η κοινή θέση της τουρκικής τσιμεντοβιομηχανίας, αντιπροσωπεύει συνολικά 68 επιχειρήσεις στην Τουρκία, 51 από τις οποίες είναι ενιαίες εγκαταστάσεις και 17 μονάδες κονιορτοποιήσεως. Το TCMA Research & Development Institute επικεντρώνεται στη δοκιμή και την έρευνα τσιμέντου, πρώτων υλών, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, χημικών και ορυκτών προσμείξεων, καυσίμων και εναλλακτικών καυσίμων, καυσαερίων και διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε πολλά έργα στο τμήμα Έργων Καινοτομίας Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε & Α).

Θα θέλατε να συμμετάσχετε μαζί μας στο MOF4AIR και να συμβάλετε στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και της ηλεκτροπαραγωγής;

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη σελίδα των νέων!

Συμβούλιο Βιομηχανικού Συνεργατικού Σχηματισμού (ICB-Industrial Cluster Board)

Οι εταίροι του MOF4AIR φιλοδοξούν να προσφέρουν αποτελέσματα που θα έχουν μεγάλες δυνατότητες αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους, προκειμένου να προάγουν τα αποτελέσματα του έργου τους. Η μελέτη δυνατότητας αναπαραγωγής σε άλλους κλάδους (Replicability Study) του MOF4AIR θα επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο Βιομηχανικού Συνεργατικού Σχηματισμού (ICB) του MOF4AIR.

Το εν λόγω Συμβούλιο θα λειτουργεί σε συνέργεια με το MOF4AIR και θα συγκεντρώνει τουλάχιστον 4 συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster) με περισσότερους από 10 τομείς (π.χ. τσιμέντου, ασβεστόλιθου, ενέργειας, χημείας και πετροχημείας, αποτεφρωτών αποβλήτων).

Τα μέλη του ICB θα παρακολουθήσουν στενά τα αποτελέσματα του έργου, ιδίως όσον αφορά το κόστος των λύσεων δέσμευσης άνθρακα, και θα εξετάσουν με τους εταίρους του MOF4AIR την πιθανή εφαρμογή των λύσεων στις βιομηχανίες τους.

Μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο χάρτη την τρέχουσα σύνθεση του ICB. Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του ICB και να επωφεληθείτε από τα αποτελέσματα του MOF4AIR προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ!!

European Cement Research Academy (ECRA)

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ
TΗ Ευρωπαϊκή Ακαδημία Έρευνας για το Τσιμέντο (ECRA – European Cement Research Academy) ιδρύθηκε το 2003 ως πλατφόρμα στην οποία η ευρωπαϊκή τσιμεντοβιομηχανία στηρίζει, οργανώνει και αναλαμβάνει ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της παραγωγής τσιμέντου και των εφαρμογών του. Μέσω της δημιουργίας και της διάδοσης γνώσεων από ερευνητικά ευρήματα, στόχος του ECRA είναι η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της καινοτομίας για την καθοδήγηση της τσιμεντοβιομηχανίας. Οι δραστηριότητες του ECRA είναι προανταγωνιστικές και περιλαμβάνουν σεμινάρια, εργαστήρια και ειδικά ερευνητικά έργα.

AGC GLASS EUROPE SA

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η AGC GLASS EUROPE SA δραστηριοποιείται στην κατασκευή και ανάπτυξη γυαλιού, υαλοπινάκων και άλλων προϊόντων για, μεταξύ άλλων, αυτοκίνητα, ηλιακά, διακοσμητικά και αρχιτεκτονική χρήση. Ως κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην κατασκευή επίπεδου γυαλιού, η AGC Glass μπορεί να παρέχει τεχνογνωσία, εμπειρία και ικανότητες στο σχεδιασμό υαλοπινάκων από τη διαχείριση των πρώτων υλών έως την επεξεργασία καυσαερίων.

Για να μάθετε περισσότερα για την AGC,  κάντε κλικ εδώ.

Lhoist Group

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Ο Όμιλος Lhoist είναι παγκόσμιος ηγέτης στον ασβέστη, τo δολομίτη και τα ορυκτά. Με έδρα το Βέλγιο, ο όμιλος είναι παρών σε περισσότερες από 25 χώρες με περισσότερες από 100 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή η οικογενειακή επιχείρηση συνδυάζει μια παραδοσιακή βιομηχανική κουλτούρα με δυναμική και επιχειρηματική προσέγγιση. Διαφοροποιεί τις δραστηριότητές της με το να βρίσκεται κοντά στους πελάτες της, να κατανοεί τις ανάγκες τους και να τους παρέχει τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που απαιτούν οι δραστηριότητές τους.

Για να μάθετε περισσότερα για τ Lhoist, κάντε κλικ εδώ.

John Cockerill

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η John Cockerill (πρώην CMI) είναι μια εταιρεία άνω των 200 ετών που δραστηριοποιείται στον τομέα της μηχανικής και των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με έδρα το Seraing (Βέλγιο). Η ικανοποίηση των αναγκών της εποχής μας είναι ο λόγος ύπαρξης της ομάδας. Διαθέτουμε 5 τομείς (Ενέργεια, Άμυνα, Βιομηχανία, Περιβάλλον & Υπηρεσίες) με περισσότερους από 6000 υπαλλήλους. Παρέχουμε λύσεις στους πελάτες μας σε όλες τις ηπείρους. Η καινοτομία είναι το κλειδί για τη δραστηριότητά μας και υποστηρίζεται από ειδικούς οργανισμούς σε κάθε τομέα και μια εταιρική ομάδα που ασχολείται με τα Πνευματικά Δικαιώματα, την ανοικτή καινοτομία και τον συντονισμό, με επικεφαλής την ομάδα CTO του ομίλου. Μερικά πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν: ηλιακός δέκτης λιωμένου αλατιού για έργα πύργου CSP, επεξεργασία αέρα για μονάδα παραγωγής φωσφορικού οξέος για μείωση των εκπομπών HF, πιλοτική μονάδα MIRIS με φωτοβολταϊκά πάνελ 2MWc & μονάδες αποθήκευσης μπαταριών και συναφή EMS, πωλήσεις διαφόρων ηλεκτρολυτών DQ1000 (5MW, 1000Nm³H2/h). Η JC διαθέτει περιορισμένους εσωτερικούς πόρους Ε & Α και συνεργάζεται κυρίως με εταίρους (Πανεπιστημιακά εργαστήρια, RTOs και άλλες ιδιωτικές εταιρείες) κυρίως στην Ευρώπη (Βέλγιο, Γαλλία και Γερμανία). Η JC συμμετέχει σε έργα H2020 όπως η SIDERWIN (παραγωγή σιδήρου με ηλεκτρόλυση) ή 3D-ccs (δέσμευση και αποθήκευση CO2 στη βιομηχανία χάλυβα).

Για να μάθετε περισσότερα για τον John Cockerill, κάντε κλικ εδώ.

RHI Magnesita

Type of organisation: Cement Association 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

H RHI Magnesita είναι ο παγκόσμιος κορυφαίος προμηθευτής πυρίμαχων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Με περισσότερους από 13.600 υπαλλήλους σε περισσότερες από 35 χώρες και έσοδα 2,9 δισ. Ευρώ το 2019, το RHIM είναι η κινητήρια δύναμη της πυρίμαχης βιομηχανίας. Η RHIM παράγει και πωλεί πυρίμαχα υλικά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διαδικασίες υψηλής θερμοκρασίας παγκοσμίως. Αυτά κυμαίνονται από τούβλα και μείγματα επένδυσης έως προϊόντα ελέγχου ροής, όπως πύλες, ακροφύσια και βύσματα. Η εταιρεία λειτουργεί μέσω χάλυβα και βιομηχανικών τομέων όπως τσιμέντο, ασβέστη, μη σιδηρούχα μέταλλα, γυαλί, ενέργεια, περιβάλλον και χημικές βιομηχανίες.

Για να μάθετε περισσότερα για το RHI Magnesita, κάντε κλικ εδώ.

Fluxys 

Type of organisation: Cement Association 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η Fluxys Belgium είναι ο ανεξάρτητος φορέας υποδομής μεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Βέλγιο. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου Zeebrugge.
Ως ηγετική εταιρεία, η Fluxys Belgium μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη της συμβάλλει σε μια καλύτερη κοινωνία διαμορφώνοντας ένα λαμπρό ενεργειακό μέλλον. Με βάση τα μοναδικά πλεονεκτήματα της υποδομής φυσικού αερίου και την εμπορική και τεχνική της εμπειρία, η Fluxys Belgium δεσμεύεται να φιλοξενήσει αλυσίδες δέσμευσης και αξιοποίησης/αποθήκευσης άνθρακα και να μεταφέρει υδρογόνο, βιομεθάνιο ή οποιονδήποτε άλλο ουδέτερο ενεργειακό φορέα άνθρακα.

Για να μάθετε περισσότερα για το Fluxys, κάντε κλικ εδώ.

Votorantim Cimentos 

Type of organisation: Cement Association 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

H Votorantim Cimentos δραστηριοποιείται στον τομέα των οικοδομικών υλικών (τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή και κονιάματα) από το 1933 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Η εταιρεία είναι τμήμα της Votorantim SA, 100% βραζιλιάνικη εταιρεία, η οποία είναι παρούσα σε 19 χώρες και γιόρτασε τα 100 χρόνια δραστηριότητας το 2018. Οι οκτώ εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο είναι οι: Votorantim Cimentos, NEXA, CBA (Companhia Brasileira de Alumínio ), Acerbrag, Paz del Rio, Votorantim Energia, Citrosuco και Banco Votorantim. Αποτελούν τμήμα μιας επιχείρησης που περιλαμβάνει περισσότερες από 485 λειτουργικές και διοικητικές μονάδες και απασχολεί πάνω από 36.000 άτομα.

Για να μάθετε περισσότερα για Votorantim Cimentos, κάντε κλικ εδώ.

Engie/Laborelec

Type of organisation: Cement Association 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η ENGIE Laborelec είναι ένα κορυφαίο κέντρο εμπεριστατομένης γνώσης και έρευνας στην τεχνολογία ηλεκτρικής ενέργειας και δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την αλυσίδα της ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση και τα 3 D (αποκέντρωση, απανθρακωποίηση και ψηφιοποίηση). Η ENGIE Laborelec είναι ένας από τους δύο κύριους ερευνητικούς οργανισμούς της ENGIE, μια παγκόσμια εταιρεία  ενέργειας κοινής ωφέλειας που συμμετέχει στην ανάπτυξη βιώσιμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την παραγωγή τους έως τις χρήσεις τους σε πόλεις και περιοχές.

Για να μάθετε περισσότερα για την  ENGIE/Laborelec, κάντε κλικ εδώ.

Technip Energies

Type of organisation: Cement Association 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Η Technip Energies είναι μια κορυφαία εταιρεία Μηχανικής & Τεχνολογίας για την ενεργειακή μετάβαση, με ηγετικές θέσεις σε Υγρό Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ), υδρογόνο και αιθυλένιο, καθώς και αυξανόμενες θέσεις στην αγορά σε μπλε και πράσινο υδρογόνο, βιώσιμη χημεία και διαχείριση CO2. Η εταιρεία επωφελείται από το ισχυρό μοντέλο παράδοσης έργου που υποστηρίζεται από εκτεταμένη τεχνολογία, προϊόντα και υπηρεσίες.

Λειτουργώντας σε 34 χώρες, οι 15.000 άνθρωποι μας είναι πλήρως αφοσιωμένοι στο να ζωντανέψουν τα καινοτόμα έργα του πελάτη μας, σπάζοντας τα όρια για να επιταχύνουν τη μετάβαση της ενέργειας για ένα καλύτερο αύριο.

Για να μάθετε περισσότερα για την Technip Energies, κάντε κλικ εδώ.