ΤΙ ΕΙΝΑΙ CCUS

Η ηλεκτροπαραγωγή και οι βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα (τσιμέντου, χάλυβα, ασβεστόλιθου, πετροχημικών και χημικών μονάδων, αποτεφρωτών αποβλήτων) ευθύνονται για μεγάλο μέρος των εκπομπών CO2. Η δέσμευση, χρήση και αποθήκευση του άνθρακα (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS), αποτελεί μία από τις λίγες τεχνολογικές λύσεις που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές από τις προαναφερόμενες βιομηχανικές διεργασίες (οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη σύγχρονη κοινωνία), καθώς και από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα και φυσικό αέριο, επιτυγχάνοντας σημαντικές μειώσεις αέριων εκπομπών.

Η πιο ώριμη τεχνολογία, η δέσμευση CO2 μετά την καύση με καθαρισμό αμίνης, δεν προσφέρει σήμερα ικανοποιητικές αποδόσεις. Διάφορες τεχνολογίες διαφορετικών επιπέδων ωριμότητας και αποδόσεων είναι διαθέσιμες για τη δέσμευση του CO2 (π.χ. καύση με οξυγόνο, τεχνολογία ψύξης αμμωνίας, προσροφητικές διεργασίες, βρόχος ασβεστίου κ.λπ.).

Σχεδόν όλα τα σχέδια δράσης για το κλίμα ενσωματώνουν την CCUS στο ισοζύγιο, ωστόσο η έρευνα και η καινοτομία εξακολουθούν να είναι άκρως απαραίτητες προκειμένου να καταστούν βιώσιμα αυτά τα σχέδια. Το MOF4AIR φιλοδοξεί να καταστήσει την CCUS πραγματικότητα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CCUS, μπορείτε να επισκεφθείτε: