BEKLENEN ETKİLER

MOF4AIR, katı adsorbanlar kullanarak ve yeni nesil yüksek verimli MOF bazlı CO2 yakalama teknolojileri geliştirerek özelleştirme yoluyla hem enerji santrallerinde hem de enerji yoğun endüstrilerde CO2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

MOF4AIR, son kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun olan ve özellikle CCS için fazladan kullanılacak enerjiyi %10’dan fazla azaltan TRL6 açısından güvenilir bir çözüm sunarak CCS teknolojilerinin benimsenmesini teşvik edecektir. Geliştirilen çözümler, özellikle projenin Endüstriyel Küme Kurulu aracılığıyla karbon yoğun sektörlerin ve kümelerin geniş bir yelpazede göz önüne alınması sayesinde oldukça tekrarlanabilir olacaktır.

Projenin etkileri

MOF4AIR, aşağıda sayılanları yaparak, diğerlerinin yanı sıra enerji cezalarında ve dolayısıyla yakıta bağlı CO2 yakalama maliyetlerinde azalma konusunda önemli ilerlemeleri aşama aşama gerçekleştirmektedir:

•  Yüksek performanslı MOF’lar üretmek
•  Seçilen yakalama işlemlerinin performanslarını kanıtlamak
•  Bu CC (karbon yakalama) teknolojilerinin performanslarını artırmak

MOF4AIR, CC’nin endüstriyel kümelere güvenli ve ekonomik şekilde entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır, ki bu da özellikle karbon kaçağına maruz kalan sektörler için CCS’nin daha geniş bir şekilde benimsenmesinin önündeki engelleri azaltacaktır:

• 2.5 GJLHV / tCO2 altında incelenen tüm karbon salımı yapan proseslerde VPSA (Vakum Basınç Salınımlı Adsorpsiyon) ve MBTSA (Hareketli Yatak Sıcaklık Salınımlı Adsorpsiyon) için Nihai SPECCA (Kaçınılan CO2 Başına Spesifik Birincil Enerji Tüketimi)
• 25 €/tCO2‘nin altındaki tüm sektörler ve alt sektörler için yakalama maliyeti
• %18’in altında fazladan enerji maliyeti
• %10’un altında artan maliyet

CO2 emisyonlarını önlemek için MOF4AIR:

• Endüstriyel Küme Kuruluna (ICB) 4 kümeyi dahil eder
• ICB’de 10’dan fazla endüstriyel sektörünü göz önüne alır

MOF4AIR Avrupa liderliğini şu yollarla teşvik eder:

• MOF bazlı CO2 adsorpsiyonunda Avrupa’yı lider olarak destekler

MOF4AIR, SDGUN (Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) 7 ve 13’e şu şekillerde katılacaktır:

• Enerji santrallerinden ve karbon yoğun endüstrilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını %95 azaltarak
• CCS’li elektrik santrallerinin maliyet artışını CCS içermeyen elektrik santrallerine kıyasla % 20 azaltarak