Demonstrasjonssteder 

TCM, et MOF4AIR demonstrasjonssted for kraftverk og Residue Fluid Catalytic Cracker (RFCC)

TCM – Mongstad, Norge

TCM er en av de mest avanserte og største etter-forbrenning CO2-fangstpilotene, der flere leverandører allerede har kvalifisert sine CO2-fangstteknologier. TCMs deltakelse i dette prosjektet er unik, da det viser den felles viljen til å bringe karbonfangstløsninger nærmere markedet fra 3 store oljeselskaper som samarbeider ved TCM: EQUINOR, SHELL og TOTAL

SET-Plan TILTAK n ° 9 – Implementeringsplan – 21 09 2017.

TUPRAS Izmit, et MOF4AIR-demonstrasjonssted for ovnskjel

TUPRAS – Izmit, Tyrkia

TUPRAS er Tyrkias største oljefirma med 32,5 millioner m3 råoljeprosesserings-kapasitet og er den 7. største raffinerifirma i Europa. Tupras vil ønske en pilot velkommen i Izmit-anlegget.

 SOLAMAT-MEREX Fos-sur-Mer, et demonstrasjonssted for MOF4AIR for CO2 fangst fra forbrenning av farlig industriavfall

SOLAMAT – Marseille, Frankrike

SOLAMAT er en del av FOS-klyngen i Marseille. SOLAMAT er en del av SARP Industries (SARPI) -gruppen som er et datterselskap av VEOLIA og leder for behandling og gjenvinning av farlig industriavfall. Demonstrasjonspiloten vil bli installert på SOLAMAT Fos sur Mer-lokasjonen, operert av SOLAMAT ved hjelp av det tilknyttede tredjeparts Veolia Research and Innovation Center (VeRI). Fos-Berre/Marseille CCU-klyngen samler industrier og offentlig sektor (GPMM, dvs. havnevesenet).

Snart vil det bli satt opp en viktig infrastrukturkomponent (rørledning som samler CO2 fra forskjellige kilder som kan bli brukt som råstoff til forskjellige applikasjoner). Hos SOLAMAT vil den industrielle prosessen som studeres være en avfallsforbrenning.