Horizon 2020 er det største av EUs forsknings- og innovasjonsprogram noensinne med nesten 80 milliarder euro i finansiering tilgjengelig over 7 år (2014 til 2020) – i tillegg til den private investeringen som disse pengene vil tiltrekke seg. Det forventer flere gjennombrudd og funn ved å ta gode ideer fra laboratoriet til markedet.

Denne nettsiden er en del av leveransene i prosjektet “MOF4AIR” som har mottatt midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram H2020 under kontrakt nr. 837975. MOF4AIR ble finansiert med 10 millioner euro i utlysningen LC-SC3-NZE-1- 2018: Avanserte CO2-fangstteknologier (tilgjengelig her).

2014-2020 Forsknings- og innovasjonsprogram:

milliarder euro

Klikk for mer

Horizon 2020 er det finansielle instrumentet som implementerer ‘Innovation Union’, et flaggskip-tiltak i Europa 2020 som tar sikte på å sikre Europas globale konkurransekraft.

Horisont 2020, sett på som et middel for å drive økonomisk vekst og skape arbeidsplasser, har politisk støtte fra Europas ledere og medlemmene av Europaparlamentet. De var enige om at forskning er en investering i fremtiden vår, og satte den derfor kjernen i EUs blåkopi for smart, bærekraftig og inkluderende vekst og arbeidsplasser.

Ved å koble sammen forskning og innovasjon, hjelper Horizon 2020 med å oppnå dette med vekt på eksellent vitenskap, industrielt lederskap og takling av samfunnsutfordringer. Målet er å sikre at Europa produserer vitenskap i verdensklasse, fjerner hindringer for innovasjon og gjør det lettere for offentlig og privat sektor å samarbeide om å levere innovasjon.

Horizon 2020 er åpen for alle, med en enkel struktur som reduserer byråkrati og tid slik at deltakerne kan fokusere på det som virkelig er viktig. Denne tilnærmingen sørger for at nye prosjekter får en rask oppstart – og oppnår resultater raskere.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon vil bli supplert med ytterligere tiltak for å fullføre og videreutvikle det europeiske forskningsområdet. Disse tiltakene vil ta sikte på å bryte ned barrierer for å skape et ekte indre marked for kunnskap, forskning og innovasjon.

historie

Historien om Horisont 2020

I 2011 ba EUs stats- og regjeringssjefer EU-kommisjonen om å samle alle EUs tidligere forsknings- og innovasjonsfinansiering som vil tiltrekke seg private investeringer.

Det lover flere gjennombrudd, funn og ‘verdens første’ ved å ta gode ideer fra laboratoriet til markedet.

Klikk for mer

EU-kommisjonen har samlet alle tilbakemeldingene fra interessenter og har tatt hensyn til anbefalinger fra Europaparlamentet, samt erfaringer fra tidligere programmer.

Statistikk

Horisont 2020-statistikk

Lær mer om Horizon 2020-budsjettet og også hva vi kan fortelle deg om populariteten til programmet, SMB-suksessen, og i hvilken grad programmet har tiltrukket seg nykommere.

Klikk for mer

Brosjyren “Horisont 2020 i full sving – pågått i tre år – viktige fakta og tall 2014-2016” (PDF 3,9 MB) gir et øyeblikksbilde av programmets viktigste prestasjoner, med mer enn 300 utlysninger til prosjektforslag. For første gang kan noen tidlige trender skimtes fra utviklingen år til år av viktige overvåkningsdata som suksessrater, SMB-deltakelse og prosjektevaluering.

For ytterligere overvåkningsdata, kan du se det interaktive ‘Dashboard’ Horizon 2020 som er tilgjengelig her.

video

Etter Horisont 2020?

Kommisjonen har offentliggjort sitt forslag til Horizon Europe, et ambisiøst forsknings- og innovasjonsprogram på 100 milliarder euro som skal etterfølge Horizon 2020. Forslaget ble laget som en del av EUs forslag til det neste EUs langsiktige budsjett, den flerårige økonomiske rammen (MFF). Det ble tatt hensyn til forskjellige byggesteiner, inkludert delvis evaluering av Horizon 2020, Lab-Fab-App-rapporten (uformelt Lamy-rapporten), framsynsstudier og forskjellige andre rapporter.

Horizon Europe vil innlemme politiske oppdrag for å sikre effektiviteten av finansiering av forskning og innovasjon ved å forfølge et klart definert mål. Kommisjonen har engasjert politiske eksperter til å utvikle studier, casestudier og rapporter om hvordan en misjonsorientert politisk tilnærming vil fungere.

Mer informasjon tilgjengelig her.