Hedefler

MOF4AIR’ın genel amacı, enerji yoğun endüstrilerdeki MOF bazlı CO yakalama teknolojilerinin performanslarını göstermektir.

Bu amaçla MOF4AIR, birden fazla disiplini içine alan bir yaklaşımla ince ayarlı CO adsorpsiyon proseslerine sahip optimize edilmiş MOF bazlı adsorbantları ortaya koyacaktır.

Temel hedefler nelerdir?

1. CCS’nin (karbon yakalama ve depolama) maliyet etkinliğini artırmak ve fazladan enerji maliyetini azaltmak.

2. Adsorpsiyon bazlı karbon yakalama işlemi için en umut verici MOF malzemelerini nitelendirmek ve doğrulamak.

3. Yüksek performanslı MOF’lar için adsorpsiyon işlemlerine ince ayar yapmak.

4. Gerçek operasyonda MOF bazlı karbon adsorpsiyonunun performansını göstermek.

5. Diğer CO ve enerji yoğun endüstrilerde teknolojinin yayılmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlamak.

6. Karbon yakalama, transfer, kullanım ve depolama konuları ile ilgili zorluklar, faydalar ve sorunlar hakkında paydaşların ve toplumun farkındalığının artırılması.