Mål

Det overordnede målet med MOF4AIR er å demonstrere resultatene til MOF-baserte CO-fangstteknologier i kraftverk og energikrevende industrier.

Til det formålet vil MOF4AIR demonstrere optimaliserte MOF-baserte adsorbenter brukt i finjusterte CO-adsorpsjonsprosesser gjennom en tverrfaglig tilnærming.

Hva er hovedmålene?

1. Å øke kostnadseffektiviteten til CCS og reduser energi ved CO fangst.

2. Å kvalifisere og validere de mest lovende MOF-materialene for adsorpsjonsbasert karbonfangst.

3. Å finjustere adsorpsjonsprosesser for MOF-er med høy ytelse.

4. Å demonstrere ytelsen til MOF-basert CO-adsorpsjon i reell drift

5. Å sikre teknologi-replikasjon i andre CO– og energikrevende industrier og dermed øke dens bærekraft.

6. Å øke interessentenes og publikums bevissthet om utfordringene, fordelene og spørsmålene knyttet til karbonfangst, transport, bruk og lagring.