Partnere

For å lykkes, samler MOF4AIR-prosjektet 14 partnere fra 8 land over hele Europa og Asia samt et ‘Industrial Cluster Board’. University of MONS koordinerer prosjektet som et forskningssenter med stor erfaring innen MOF-feltet og de forskjellige karbonfangstprosessene.

Prosjektet samler totalt 6 forskningssentre med den nødvendige kompetansen for prosjektet, tre SMB-er som er spesialiserte i produksjon av MOF-er og utforming av dem i industriell skala, tre demonstrasjonssteder, en sement-forening og en SMB spesialisert på kommunikasjon og formidling.

For å garantere reproduserbarheten og overførbarheten til resultatene, består MOF4AIR også av et ‘Industrial Cluster Board’ som skal operere i synergi med MOF4AIR.

Nedenfor presenterers de forskjellige samarbeidspartnerne og medlemmene av ‘Industrial Cluster Board’.

Partnere

University of MONS (UMONS) – Koordinator for MOF4AIR

Type organisasjon: Forskningsorganisasjon
 

Klikk for mer

University of Mons tilbyr førti utdannings- programmer innenfor sine seks fakulteter og to skoler. UMONS er et universitet med mer enn 1000 vitenskapelige, tekniske og administrative medarbeidere og 9 500 studenter med over 500 doktorgrader.

UMONS er vertskap for 80 forskningsenheter og 2 sentre for excellence.

‘The Thermodynamics Unit’, involvert i MOF4AIR-prosjektet, har FoU-aktiviteter innen design av CO2-fangst (adsorpsjon og absorpsjon) og utnyttelsesprosesser (CO2 til SNG eller til metanol), fjerning av sure komponenter fra naturgass eller biogass, eliminering av VOC fra eksos luft ved adsorpsjon og/eller katalysator og mer.

Klikk her for å lese mer om UMONS.

SINTEF AS (SINTEF)

Type organisasjon: Forskningsorganisasjon
 

Klikk for mer

SINTEF er et tverrfaglig forskningsinstitutt med rundt 2000 ansatte som deltar i bilaterale industrielle forskningsprosjekter, samt europeiske og nasjonale forskningsprosjekter.

SINTEF vil bidra med WP-lederrolle for WP 4 og 5 og som oppgaveleder for flere oppgaver. Deres viktigste bidrag vil være utvikling av adsorbentformings-prosedyrer, evaluering av adsorpsjonsegenskaper, utvikling og testing av MBTSA-prosess ved TRL5, teknologisk økonomisk vurdering og LCA.

Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS)

Type organisasjon: Forskningsorganisasjon
 

Klikk for mer

CNRS er en fransk statsfinansiert forskningsorganisasjon med hovedoppdrag: å evaluere og utføre forskning som er i stand til å fremme kunnskap og bringe sosiale, kulturelle og økonomiske fordeler for samfunnet; å anvende og promotere forskningsresultater; å utvikle vitenskapelig informasjon; å støtte forskeropplæring og å delta i analysen av den nasjonale og internasjonale vitenskapssituasjonen og dens utvikling for å bidra til utviklingen av den nasjonale forskningspolitikken.

IMAP, en felles CNRS-ENS-ESPCI-enhet, har en ledende ekspertise innen syntese og strukturell karakterisering av MOF-er (og deres kompositter), så vel som deres anvendelser innen strategiske/ samfunnsmessige domener (drivhusgass-sorpsjon, væskeseparasjon, batterier, ‘drug delivery’ …). IMAP er utstyrt med topp moderne fasiliteter for syntese, oppskalering, forming og karakterisering. Den har også et nettverk av samarbeidspartnere (simulering, sorpsjon, separasjon, spektroskopi, mikroskopi, etc.).

Politecnico di Milano (POLIMI)

Type organisasjon: Forskningsorganisasjon
 

Klikk for mer

Politecnico di Milano er et offentlig teknisk universitet og den største ingeniørskolen i Italia, rangert på 16. plass i verden, 6. plass i Europa og 1. plass i Italia blant ingeniør- og teknologiuniversitetene i den siste QS-rangeringen i 2019.

Støtten til MOF4AIR-prosjektet vil bli gitt av ‘Group of Energy Conversion Systems’ (GECOS), som har bidratt i flere EU-prosjekter med å vurdere integreringen av avanserte CO2-fangstteknologier for kraft-, sement-, stål- og hydrogenanlegg.

For å lese mer om POLIMI, klikk her og oppdag POLIMI-forskningsgruppen involvering i MOF4AIR her.

Senter for fornybare energikilder og sparing (CRES)

Type organisasjon: Forskningsorganisasjon
 

Klikk for mer

‘Center for Renewable Energy Sources & Saving’ (CRES), en offentlig enhet, er det greske nasjonale senteret for fornybare energikilder (RES), ‘Rational Use of Energy’ (RUE) & ‘Energy Saving’ (ES). Det generelle målet for CRES er promotering av RE, RUE og ES. CRES hovedaktiviteter inkluderer forskning og utvikling, demonstrasjon, energiinformasjonssystemer, mulighetsstudier, tekniske og økonomiske studier, markedsundersøkelser og salgsfremmende aktiviteter.

Klikk her for å finne ut om CRES.

SiKEMIA (SIKEMIA)

Type organisasjon: SME
 

Klikk for mer
SiKÉMIA er en fransk leverandør av et stort utvalg organiske ligander og derivater av koblingsmidler. Aktiviteten vår er fokusert på design og utvikling av:

– Karboksyl- og fosfonsyrederivater for MOFs syntese

– Organosilyl- og organofosforforbindelser for overflatefunksjonalisering

MOF Technologies Limited (MOFTECH)

Type organisasjon: SME
 

Klikk for mer

MOF Technologies er en Belfast-basert SME som spesialiserer seg i storskala produksjon av en ny klasse av superadsorbenter som heter Metal-Organic Frameworks (MOFs) ved å bruke en unik metode for å produsere og forme MOF-er som er enkel, miljøvennlig og kostnadseffektiv.

MOF Technologies er viet til utvikling og kommersialisering av MOF-baserte applikasjoner med avanserte fasiliteter for dybdekarakterisering og ytelsesevaluering av MOF-er under realistiske driftsforhold.

For å lese mer om MOFTECH, klikk her.

Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT)

Type organisasjon: Forskningsorganisasjon
 

Klikk for mer

Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) i Daejeon, Sør-Korea, er et nasjonalt forskningslaboratorium for kjemisk teknologi i Korea. KRICT har fokus på utvikling av bærekraftige og viktige teknologier innen materialer, farmasøytisk kjemi og kjemiteknikk.

I MOF4AIR vil KRICT bidra til optimalisering av syntese og forming (våtgranulering) i kg-skala av MOF-er sammen med ENGTECH, som er et lite kjemisk selskap i Sør-Korea.

Klikk her for å finne ut mer om KRICT.

ENGTECH CO LTD (ENGTHECH)

Type organisasjon: Forskningsorganisasjon
 

Klikk for mer

ENGTECH Co. Ltd. er en koreanske SMB som ligger i Daeduck Techno-Valley i Daejeon, Sør-Korea. Det ble grunnlagt i 2000. Dets portefølje spenner fra energilagringsmaterialer og kjemikalier som elektrolytter av litiumionbatteri til katalysatorer i petrokjemisk industri som metallocen-katalysatorer.

Spesielt har de kompetanse innen masseproduksjon og rensing av etsende og luftsensitive materialer, inkludert organiske karbonatelektrolytter og metallocener. De er også i stand til å oppskalere produksjon av spesielle kjemikalier og materialer med sterke renhetskrav.

Teknologisenter Mongstad (TCM)

Type organisasjon: 
Sluttbruker
 

Klikk for mer

Technology Center Mongstad er verdens største anlegg for testing og forbedring av prosesser for fangst av CO2. Kunnskap som er oppnådd vil forberede grunnlaget for storskala CO2-fangstinitiativer for å bekjempe klimaendringer.

TCM er et joint venture mellom den norske staten, Statoil, Shell og Total.

Klikk her for å finne ut mer om TCM.

Solamat Merex (SOLAMAT)

Type organisasjon: 
Sluttbruker
 

Klikk for mer

SOLAMAT-MEREX er en del av SARP Industries (SARPI) -gruppen, et VEOLIA datterselskap, og er ledende for behandling og utvinning av farlig industriavfall. Siden opphavet i 1975, designer, eier og drifter SARPI sine prosesser. SARPIs sterke miljømessige overbevisning og miljøprestasjoner hjelper til med å opprettholde, og i noen tilfeller også gjenopprette, akseptable industrier ved å tilby effektive behandlingsløsninger for håndtering av farlig avfall og dermed begrense deres innvirkning på miljøet.

I MOF4AIR-prosjektet slutter SOLAMAT seg til forskerteamet for gassbehandling og valorisering ved VeRI (Veolia Research and Innovation Center) som vil gi analytisk utstyr og støtte til Solamat under testene på stedet.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

Type organisasjon: 
Sluttbruker
 

Klikk for mer

Tüpraş, som driver fire oljeraffinerier med totalt 30 millioner tonn / år råolje prosesserings-kapasitet, er den største industrivirksomheten i Tyrkia etter inntekt og det 7. største raffineri-selskapet i Europa.

Tüpraş FoU-senter ble etablert i 2010 som et sertifisert FoU-senter godkjent av departementet for industri og teknologi i Tyrkia. Tüpraş FoU-senter har som mål å utvikle nye teknologier og produkter samt å forbedre produksjonsprosessene og produktene til Tüpraş ved å gjennomføre innovative prosjekter.

Klikk her for å finne ut mer om TUPRAS.

Euroquality (EQY)

Type organisasjon: SME
 

Klikk for mer

Euroquality ble etablert i 1997 og er en tjenesteleverandør som spesialiserer seg på innovasjonsrådgivning. Hovedaktivitetene er å sette opp europeiske prosjekter (f.eks. H2020, LIFE, Erasmus +), gjennomføre økonomiske studier, politikkevaluering, teknologiske og tekniske studier, utvikling av kommunikasjonsmateriell, opplæring og styring av nasjonale og europeiske prosjekter.

I 20 år har Euroquality vært i stand til å tilpasse seg de forskjellige teknologiske mutasjonene og alltid være i toppen av innovasjonsrådgivning, med en stab bestående av leger og ingeniører som rådgir internasjonale klienter om utviklingen av innovasjonene sine.

Klikk her for å lese mer om Euroquality.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TCMA)

Type organisasjon: Sementforening
 

Klikk for mer

Turkish Cement Manufacturers ‘Association (TCMA), som en ideell organisasjon (NGO) og den felles stemmen til den tyrkiske sementindustrien, representerer totalt 68 foretak i Tyrkia, da 51 av dem er integrerte anlegg og 17 oppmalings-anlegg. TCMA FoU fokuserer på testing og undersøkelser av sement, råvarer, betong, aggregater, kjemikalie og mineralblandinger, brensel og alternativt brensel, røykgass og de spiller en aktiv rolle i flere innovasjonsprosjekter.

For å vite mer om TCMA, klikk her.

Ønsker du å bli med oss på MOF4AIR og bidra til avkarbonisering av industri og kraftproduksjon?

Sjekk jobbtilbud på nyhetssiden vår!

Industrial Cluster Board

MOF4AIR har ambisjoner om å levere svært replikerbare resultater for å fremme effekten av prosjektet. MOF4AIR Replicability Study vil bli utført i nært samarbeid med MOF4AIR Industrial Cluster Board (ICB).

Dette styret vil operere i synergi med MOF4AIR og samle minst 4 industriklynger med mer enn 10 sektorer (f.eks. Sement, kalkstein, energi, kjemi og petrokjemi, avfallsforbrenning).

Medlemmene av ICB vil følge nøye med på resultatene fra prosjektet, spesielt med tanke på kostnadene for karbonfangstløsningene, og vurdere med MOF4AIR-partnere om eventuell bruk innen deres bransjer.

Du kan se på kartet under den nåværende sammensetningen av ICB. Hvis du er interessert i å bli med i ICB og dra nytte av mer skreddersydde resultater fra MOF4AIR, ta gjerne kontakt her!

European Cement Research Academy (ECRA)

Klikk for mer

European Cement Research Academy ble grunnlagt i 2003 som en plattform som den europeiske sementindustrien støtter, organiserer og gjennomfører forskningsaktiviteter innenfor produksjon av sement og dens anvendelse i betong. Ved å skape og spre kunnskap fra forskningsresultater, er ECRAs mål å legge til rette for å akselerere innovasjon for å rettlede sementindustrien. ECRAs aktiviteter er konkurransedyktige og omfatter seminarer, workshops og dedikerte forskningsprosjekter.

For å vite mer om ECRA, klikk her.

AGC GLASS EUROPE SA

Klikk for mer

AGC GLASS EUROPE SA is involved in manufacturing and developing glass, glazing and other products for, inter alia, automotive, solar, decorative and architectural use. As a world leading company in flat glass and flat glass product manufacturing, AGC Glass can provide knowledge, expertise, and competences in designing glass furnaces from the raw materials management down to the exhaust gas treatment.

To know more about AGC, click here.

Lhoist Group

Klikk for mer

The Lhoist Group is a global leader in lime, dolime and minerals. With headquarters in Belgium, the group is present in over 25 countries with more than 100 facilities around the globe. This family-owned business combines a traditional industrial culture with a dynamic and entrepreneurial approach. It differentiates its business by being close to its customers, understanding their needs and providing them with the high-quality products their activities require.

To know more about Lhoist, click here.

John Cockerill

Klikk for mer

John Cockerill ( former CMI ) is a more than 200 years company operating in engineering and services with HQ in Seraing (Belgium). Meeting the needs of our time is the raison d’être of the group. We have 5 sectors ( Energy, Defence, Industry, Environment & Services) with more than 6000 employees . We provide solutions to our clients in all the continents. Innovation is key for our activity, and is supported by dedicated organization in each sector, and a corporate team dealing with IP, open innovation & coordination , with the group CTO as team leader. Some recent lighthouse projects : molten salt solar receiver for CSP tower projects , air treatment for a phosphoric acid production plant to bring down HF emissions , MIRIS pilot plant with 2MWc PV panels & battery storage units and associated EMS, sales of various DQ1000 electrolysers ( 5MW unit stack , 1000Nm³H2/h). JC has limited internal R&D resources and works mainly with partners ( University labs, RTOs, & other private companies) mostly in Europe ( Belgium , France , & Germany). JC is part of H2020 projects such as SIDERWIN ( iron production by electrolysis) or 3D-ccs ( CO2 capture and storage in the steel industry )

To know more about John Cockerill, click here.