Takim

MOF4AIR projesi başarılı olmak için Avrupa ve Asya çapındaki 8 ülkeden 14 ortağı ve bir Endüstriyel Küme Kurulunu bir araya getirmektedir. MONS Üniversitesi, MOF Teması ve bunun yanı sıra farklı karbon yakalama prosesleri üzerine güçlü bir deneyime sahip olan bir araştırma merkezi olarak projenin koordinasyonunu üstlenmiş durumdadır.

Proje, ihtiyaç duyulan deneyimlere sahip toplamda 6 araştırma merkezini, MOF üretimi ve bunların endüstriyel ölçekte şekillendirilmesi konusunda uzmanlaşmış 3 KOBİ’yi, üç demo tesisini, bir çimento birliğini ve iletişim ve bilgilendirme konusunda uzmanlaşmış bir KOBİ’yi bir araya getirmiştir.

MOF4AIR, sonuçların transfer edilebilirliğini ve tekrarlanabilirliğini garanti etmek adına MOF4AIR ile sinerji içerisinde çalışacak olan bir Endüstriyel Küme Kurulu tesis etmiştir.

Bu bölümde Endüstriyel Küme Kurulunun üyeleri ve farklı ortakları tanıtılacaktır.

ORTAKLAR

MONS Üniversitesi (UMONS) – MOF4AIR’in Koordinatörü 

Organizasyon Tipi:  Araştırma Organizasyonu
 

Daha fazlası için tıklayın

Mons Üniversitesi altı fakültesi ve iki okulu aracılığı ile kırk lisans programı sunmaktadır. UMONS 1,000’den fazla bilimsel, teknik ve idari personele ve bunun yanı sıra 500’den fazla doktora öğrencisi olmak üzere 9,500 öğrenciye sahip bir üniversitedir.

UMONS 80 Araştırma Birimine ve 2 Mükemmellik Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

MOF4AIR projesi ile ilgilenen Termodinamik Birimi, CO2 yakalama (adsorpsiyon ve absorpsiyon) ve faydalanma prosesleri (CO2’den sentetik doğal gaza veya metanole), doğalgazdan veya biyogazdan asit bileşenlerinin ayrıştırılması, baca gazlarından uçucu organik bileşiklerin (VOC) adsorpsiyon ve/veya katalizör yardımı ile giderilmesi ve daha fazla konuda Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.

UMNOS hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen, buraya tıklayınız.

SINTEF AS (SINTEF) 

Organizasyon Tipi:  Araştırma Organizasyonu
 

Daha fazlası için tıklayın

SINTEF, iki taraflı endüstriyel araştırma projelerine, Avrupa ve ulusal araştırma projelerine katılan yaklaşık 2000 personele sahip, çok disiplinli bir araştırma enstitüsüdür.

SINTEF WP4 ve WP5 için WP lideri rolü ile ve çeşitli iş adımlarında iş adımı lideriolarak projeye katkıda bulunacaktır. Esas katkımız şekillendirme prosedürlerinin geliştirilmesi, adsorpsiyon özelliklerinin değerlendirilmesi, TRL5’te MBTSA proseslerinin geliştirilmesi ve test edilmesi, tekno-ekonomik değerlendirme ve LCA konularında olacaktır.

Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) 

Organizasyon Tipi:  Araştırma Organizasyonu
 

Daha fazlası için tıklayın

CNRS, ana görevleri bilgiyi ilerletme ve topluma sosyal, kültürel ve ekonomik faydalar getirme yeteneğini taşıyan araştırmaları değerlendirmek ve yürütmek; araştırma sonuçlarını uygulamak ve teşvik etmek; bilimsel bilgileri geliştirmek; ulusal eğitim politikasının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırma eğitimini desteklemek ve bilimin ulusal ve uluslararası durumunun değerlendirmesine ve analizine katılmak olan Fransız Hükümeti tarafından fonlanan bir araştırma organizasyonudur.

Ortak bir CNRS-ENS-ESPCI birimi olan IMAP, MOF’ların (ve bunların kompozitlerinin) sentezi ve yapısal karakterizasyonu/aydınlatılması konularının yanı sıra bu unsurların stratejik/sosyal alanlarda uygulanması (sera gazı sorpsiyonu, sıvı ayrıştırma, piller, ilaç tatbiki…) konularında da derin bir tecrübeye sahiptir. IMAP sentez, ölçek büyütme, şekillendirme ve karakterizasyon işlemleri için en son teknoloji imkanlarla donatılmıştır. Ayrıca bir iş birlikçi ağına da sahiptir (simülasyon, sorpsiyon, ayrıştırma, spektroskopi, mikroskopi vb).

Milano Politeknik Üniversitesi (POLIMI) 

Organizasyon Tipi:  Araştırma Organizasyonu
 

Daha fazlası için tıklayın

Poitecnico di Milano bir devlet teknik üniversitesidir ve İtalya’daki en büyük Mühendislik Okulu’dur. En son QS 2019 Mühendislik ve Teknoloji Üniversiteleri sıralamasına göre dünyada 16’ncı, Avrupa’da 6’ncı ve İtalya’da birinci sırada bulunmaktadır.

MOF4AIR projesine desteği, birkaç AB projesine katkıda bulunmuş olan Enerji Dönüşüm Sistemleri Grubu (GECOS) vasıtası ile enerji, çimento, çelik ve hidrojen tesislerinin gelişmiş CO2 yakalama teknolojilerinin entegrasyonunun değerlendirilmesi suretiyle sağlanacaktır.

To POLIMI hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız ve POLIMI’nin MOF4AIR projesine katılan araştırma grubunu keşfetmek için buraya tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Tasarrufu Merkezi (CRES)

Organizasyon Tipi:  Araştırma Organizasyonu
 

Daha fazlası için tıklayın

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Tasarrufu Merkezi, Yunan Ulusal Yenilenebilir Enerji Kaynakları Merkezi (RES), Enerjinin Rasyonel Kullanımı (RUE) ve Enerji Tasarrufu (ES) birer kamu kuruluşudur. CRES’in genel amacı RE’yi, RUE’yi ve ES’yi tanıtmak ve geliştirmektir. CRES’in ana faaliyetleri arasında araştırma ve geliştirme, demo uygulama, enerji bilgi sistemleri, fizibilite çalışmaları, teknik ve ekonomik çalışmalar, pazar araştırmaları ve tanıtım faaliyetleri yer almaktadır.

CRES hakkında daha fazla bilgi için burayıtıklayınız.

SiKEMIA (SIKEMIA) 

Organizasyon Tipi: KOBİ

Daha fazlası için tıklayın

SİKÉMIA, geniş çeşitlilikte organik ligandlar ve bağlayıcı ajan türevleri sağlayan bir Fransız tedarikçidir. Faaliyetlerimiz aşağıdaki konularda tasarım ve geliştirme işlemlerine odaklanmıştır:

  • MOF’ların sentezi için karboksilik ve fosforik asit türevleri
  • Yüzey aktifleştirme için organosilil ve organofosfor bileşikler.

MOF Teknolojileri Limited (MOFTECH)  

Organizasyon Tipi: KOBİ

Daha fazlası için tıklayın

MOF Technologies, merkezi Belfast’ta bulunan ve basit, çevre dostu ve uygun maliyetli bir eşsiz MOF üretim ve şekillendirme yöntemi kullanarak Metal Organik Kafesler (MOFs) adı verilen yeni bir süper adsorban sınıfının büyük ölçekli üretiminde uzmanlaşmış bir KOBİdir.

MOF Technologies, MOF’ların gerçekçi çalışma koşulları altında derinlemesine karakterizasyonu ve performans değerlendirmesi için modern tesislerle MOF bazlı uygulamaların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine adanmıştır.

MOFTECH hakkında daha fazla bilgi için buraya.

tıklayınız.

Kore Kimyasal Teknoloji Araştırma Enstitüsü (KRICT) 

Organizasyon Tipi:  Araştırma Organizasyonu
 

Daha fazlası için tıklayın

Güney Kore’nin Daejeon kentinde bulunan Kore Kimyasal Teknoloji Araştırma Enstitüsü (KRICT) Kore Kimyasal Teknolojisi alanında ulusal bir araştırma laboratuvarıdır. KRICT malzeme, farmasötik kimya ve kimya mühendisliği alanlarındaki sürdürülebilir ve önemli teknolojilere odaklanmış durumdadır.

MOF4AIR projesi bünyesine KRICT, Güney Kore’de bulunan küçük bir kimya şirketi olan ENGTECH ile birlikte kg ölçeğindeki sentez ve şekillendirme (ıslak granülasyon) işlemlerinin optimizasyonu konusunda katkıda bulunmaktadır.

KRICT hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

ENGTECH CO LTD (ENGTHECH)

Organizasyon Tipi:  Araştırma Organizasyonu
 

Daha fazlası için tıklayın

ENGTECH Co. Ltd., Daejeaon, Güney Kore’de bulunan Daeduck Teknolji Vadisi merkezli küçük bir Kore şirketidir. 2000 yılında kurulmuştur. Şirketin ürün portföyü enerji depolama malzemelerinden lityum iyon akü elektrolitleri gibi kimyasallardan metalosen katalizörler gibi petrokimya endüstrisinde kullanılan katalizörlere kadar uzanmaktadır.

Özellikle, organik karbonat elektrolitleri ve metalosenler dahil olmak üzere aşındırıcı ve havaya duyarlı malzemelerin seri üretimi ve saflaştırılması konusunda uzmanlığa sahiptir. Ayrıca, yüksek derecede saflaştırılması gereken özel kimyasalların ve malzemelerin yüksek ölçekli üretimini de yapabilme kapasitesine sahiptir.

Mongstad Teknoloji Merkezi (TCM) 

Organizasyon Tipi: Son kullanıcı

Daha fazlası için tıklayın

Technology Centre Mongstad, CO2 yakalama işlemini test etmek ve geliştirmek konusunda dünyanın en büyük tesisidir. Buradan elde edilen bilgi, iklim değişikliğiyle mücadele için CO2 yakalama girişimlerine zemin hazırlayacaktır.

TCM, Norveç devleti ile Statoil, Shell ve Total arasında kurulmuş bir ortak girişimdir.

TCM hakkında daha fazla bilgi için burayatıklayınız.

Solamat Merex (SOLAMAT)

Organizasyon Tipi: Son kullanıcı

Daha fazlası için tıklayın

SOLAMAT-MEREX, VEOLIA’nın bağlı kuruluşu olan SARP Industries (SARPI) grubunun bir parçasıdır ve tehlikeli endüstriyel atıkların arıtılması ve geri kazanılması konusunda liderdir. 1975 yılındaki kuruluşundan bu yana, SARPI kendi aletlerini tasarlamakta, sahibi olmakta ve işletmektedir. SARPI’nın güçlü çevresel zihniyeti ve çevresel performansı, tehlikeli atıklarının yönetimi için etkili arıtma çözümleri sağlamak suretiyle çevre üzerindeki etkilerini sınırlandırarak endüstrilerin kabul edilebilirliğini korumaya ve hatta geri kazanmaya yardımcı olmaktadır.

SOLAMAT, MOF4AIR projesi bünyesinde saha testleri sırasında Solamat’a analitik ekipman ve destek sağlayacak olan VeRI’nin (Veolia Araştırma ve İnovasyon Merkezi) gaz arıtımı ve değerlendirilmesi konusundaki araştırma ekibine katılacaktır.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)  

Organizasyon Tipi: Son kullanıcı

Daha fazlası için tıklayın

Toplam 30 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesine sahip dört petrol rafinerisini işleten Tüpraş, gelirleri açısından Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşudur ve Avrupa’nın 7’nci büyük rafineri şirketidir.

Tüpraş Ar-Ge Merkezi, 2010 yılında Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış bir Ar-Ge merkezi olarak kurulmuştur. Tüpraş Ar-Ge Merkezi, yenilikçi projeler gerçekleştirerek Tüpraş’ın üretim proseslerini ve ürünlerini geliştirmenin yanı sıra yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.

TÜPRAŞ hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayı tıklayınız.

Euroquality (EQY) 

Organizasyon Tipi: KOBİ

Daha fazlası için tıklayın

1997 yılında kurulan Euroquality, inovasyon danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcıdır. Ana faaliyetleri arasında Avrupa projeleri (ör. H2020, LIFE, Erasmus +) oluşturmak, ekonomik çalışmalar yapmak, politika değerlendirmelerinde bulunmak, teknolojik ve teknik çalışmalar yapmak, iletişim araçlarını geliştirmek, eğitim ve ulusal ve Avrupa projelerinin yönetimi bulunmaktadır.

Euroquality 20 yıldır farklı teknolojik dönüşümlere uyum sağlayabilmekte ve uluslararası müşterilere inovasyonlarının gelişimi konusunda danışmanlık yapan doktor ve mühendislerden oluşan bir kadroyla her zaman inovasyon danışmanlığının başında yer almaktadır.

Euroquality hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TCMA) 

Organizasyon Tipi: Çimento Birliği

Daha fazlası için tıklayın

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu (STK) ve Türkiye çimento sektörünün ortak sesi olarak 51 tanesi entegre tesis ve 17 tanesi çimento öğütme tesisi olmak üzere toplamda 68 kuruluşu temsil etmektedir. TÇMB Ar-Ge Enstitüsü çimento, ham madde, beton, agrega, kimyasal ve mineral katkı maddeleri, yakıtlar ve alternatif yakıtlar ve baca gazları konularındaki test ve araştırmalara odaklanmıştır ve Ar-Ge İnovasyon Projeleri Departmanı bünyesindeki birtakım projelerde aktif rol oynamaktadır.

TÇMB hakkında daha fazla bilgi için lütfen click here.

Would you like to join us at MOF4AIR and contribute to the decarbonisation of the industry and power generation?

Check out job offers on our news page!

Industrial Cluster Board

MOF4AIR ortaklarının tutkusu projelerinin etkilerini teşvik etmek için yüksek derecede tekrarlanabilir olan sonuçları ortaya koymaktır. MOF4AIR Tekrarlanabilirlik Çalışması, MOF4AIR Endüstriyel Küme Kurulu’nun (ICB) yakın iş birliği ile başarılacaktır.

Bu kurul, MOF4AIR ile sinerji içerisinde çalışacak ve 10’dan fazla sektörden en az 4 endüstriyel kümeyi bir araya getirecektir (örneğin çimento, kireç taşı, enerji, kimya, petrokimya ve atık yakma sektörleri).

ICB üyeleri, özellikle karbon yakalama çözümlerinin maliyeti açısından projenin sonuçlarını yakından takip edecek ve MOF4AIR ortakları ile sektörlerindeki olası transferleri gözden geçireceklerdir.

Aşağıdaki haritada ICB’nin mevcut kompozisyonunu görebilirsiniz. ICB’ye katılmak ve MOF4AIR’in daha özel sonuçlarından faydalanmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin!!

Avrupa Çimento Araştırma Akademisi (ECRA)

Daha fazlası için tıklayın

Avrupa Çimento Araştırma Akademisi, 2003 yılında Avrupa çimento endüstrisinin çimento üretimi ve bunların betona uygulanması bağlamında araştırma faaliyetlerini desteklediği, organize ettiği ve üstlendiği bir platform olarak kurulmuştur. ECRA’nın amacı, araştırma bulgularından elde edilen bilgileri yaratarak ve yayarak çimento endüstrisine rehberlik etmek için inovasyonu kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır. ECRA’nın faaliyetleri rekabet üstüdür ve seminerleri, çalıştayları ve özel araştırma projelerini içermektedir.

ECRA hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayatıklayınız.

AGC GLASS EUROPE SA

Daha fazlası için tıklayın

AGC GLASS EUROPE SA is involved in manufacturing and developing glass, glazing and other products for, inter alia, automotive, solar, decorative and architectural use. As a world leading company in flat glass and flat glass product manufacturing, AGC Glass can provide knowledge, expertise, and competences in designing glass furnaces from the raw materials management down to the exhaust gas treatment.

To know more about AGC, click here.

Lhoist Group

Daha fazlası için tıklayın

The Lhoist Group is a global leader in lime, dolime and minerals. With headquarters in Belgium, the group is present in over 25 countries with more than 100 facilities around the globe. This family-owned business combines a traditional industrial culture with a dynamic and entrepreneurial approach. It differentiates its business by being close to its customers, understanding their needs and providing them with the high-quality products their activities require.

To know more about Lhoist, click here.

John Cockerill

Daha fazlası için tıklayın

John Cockerill ( former CMI ) is a more than 200 years company operating in engineering and services with HQ in Seraing (Belgium). Meeting the needs of our time is the raison d’être of the group. We have 5 sectors ( Energy, Defence, Industry, Environment & Services) with more than 6000 employees . We provide solutions to our clients in all the continents. Innovation is key for our activity, and is supported by dedicated organization in each sector, and a corporate team dealing with IP, open innovation & coordination , with the group CTO as team leader. Some recent lighthouse projects : molten salt solar receiver for CSP tower projects , air treatment for a phosphoric acid production plant to bring down HF emissions , MIRIS pilot plant with 2MWc PV panels & battery storage units and associated EMS, sales of various DQ1000 electrolysers ( 5MW unit stack , 1000Nm³H2/h). JC has limited internal R&D resources and works mainly with partners ( University labs, RTOs, & other private companies) mostly in Europe ( Belgium , France , & Germany). JC is part of H2020 projects such as SIDERWIN ( iron production by electrolysis) or 3D-ccs ( CO2 capture and storage in the steel industry )

To know more about John Cockerill, click here.