OVERSIKT

MetallOrganiske rammeverk For karbondioksid Adsorpsjonsprosesser i kraftproduksjon og energi-Intensive industRier

Kraftforsyning og karbonintensive næringer (f.eks. sement, stål og petrokjemisk industri) står for en stor andel av CO2-utslippene. Foruten å begrense utslipp av menneskeskapte CO2, er karbonfangst en nøkkelteknologi som har potensial til å redusere karbonutslippene i disse sektorene ved å gi et annet etterliv til denne CO2-en: utnyttelse eller lagring.

Et skifte mot en lav-karbonøkonomi krever kostnadseffektive karbonfangstløsninger som skal utvikles, testes og distribueres. Den mest modne teknologien, etter-forbrenning CO2-fangst ved bruk av amin-løsninger, tilbyr ikke tilstrekkelig ytelse. Adsorpsjonsprosesser er lovende alternativer for å fange opp CO2 fra kraftverk og andre energikrevende industrier.

I denne forbindelse er Metallorganiske rammeverk (MOF-er) en bredt studert klasse av porøse adsorbenter som gir et enormt potensial, på grunn av deres store CO2-adsorpsjonskapasitet og høye CO2-selektivitet. Prestasjonene til MOF-baserte karbonfangstteknologier er imidlertid ikke evaluert fullt ut.

MOF4AIR er et H2020-prosjekt som samler 14 partnere fra 8 land for å utvikle og demonstrere ytelsene til MOF-baserte CO2-fangstteknologier i kraftverk og energikrevende industrier.

Varighet: 01/07/2019 – 30/06/2023

Budsjett: 11,1 millioner € med 9,9 millioner € som EU-bidrag

MOF4AIR-PROSJEKT

Hold deg oppdatert

NYHETER OG HENDELSER

3rd consortium meeting

Today was the 3rd consortium meeting of the MOF4AIR project. This meeting, held virtually due to Covid-19, was the occasion to review the progress made by each partner on their WPs. The project is moving towards its main objective: the demonstration of the...
second meeting in Oslo

Second meeting in Oslo at SINTEF

In January was the second meeting of the #MOF4AIR project in Oslo at SINTEF! After 6 months of hard work, we are right on tracks to decarbonise the industry and power supply through MOF-based carbon capture! For more information, contact us!linkedintwitter

Kick-off meeting

The MOF4AIR project was kicked-off at University of Mons on July 29th and 30th 2019. It was the occasion for all partners to finally meet after working remotely from each other. The partners reviewed the coming 12 months of project in order to launch activities...

For å gå lenger:

RESULTATER OG UTGANGER

Ta kontakt

Ta kontakt når som helst

Dette prosjektet har mottatt midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under kontrakt nr. 837975 (MOF4AIR). Denne teksten reflekterer bare forfatterens syn, og EU kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen som finnes her.