CCUS NEDİR?

Enerji arzı ve karbon yoğun endüstriler (çimento, çelik, kireçtaşı, petrokimya ve kimya fabrikaları, ve atık yakma tesisleri) CO2 emisyonlarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Karbon yakalama, kullanma ve depolaması (CCUS), CO2‘nin endüstriyel ve enerji ile ilgili kaynaklardan ayrılması, bir depolama yerine taşınması ve son olarak atmosferden uzun süreli izolasyonundan oluşan bir süreçtir. CCUS, bu önemli endüstriyel süreçlerin (tümü modern toplumun hayati yapı taşları olmaya devam edecek) yanı sıra kömür ve gaz enerji üretiminden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde azaltabilen ve ihtiyaç duyulan yoğun emisyon azaltımlarını sağlayabilen tek teknoloji çözümlerinden biridir.

Karbon yakalama ve depolama (CCS) ile karbon yakalama ve kullanma (CCU) arasındaki fark, yakalanan CO2’nin son kullanımıdır.

KARBON YAKALAMA VE KULLANMA

(CCU)

 

CCU, yakalanan CO2’yi çok çeşitli ticari ürünlere ve uygulamalara dönüştürür.

CO2‘den kimyasallara, yakıtlara ve dayanıklı malzemelere, CO2‘den mineral karbonasyona ve inşaat malzemelerine ve ayrıca CO2‘den biyolojik alg yetiştirmeye ve enzimatik dönüşüme kadar çok çeşitli CO2 kullanım teknolojileri tasarlanabilir.

KARBON YAKALAMA VE DEPOLAMA

(CCS)

 

CCS teknolojileri endüstriyel baca gazından CO2’yi yakalar ve uzun süreli depolama için jeolojik bir alana taşır.

Yakalanan CO2, tuzlu su akiferinde, petrol ve gaz rezervuarlarında veya potansiyel olarak madenciliği yapılamayan kömür damarlarında kalıcı veya jeolojik zaman ölçeklerinde jeolojik olarak depolanabilir.

En oturmuş teknoloji olan amin yıkama işlemi ile yanma sonrası CO2 yakalama günümüzde yeterli performans sunmamaktadır. CO2‘nin yakalanması için farklı olgunluk ve performans seviyelerinde bulunan çeşitli teknolojiler öngörülebilmektedir (örn. Oksi-yakıt yanması, soğutulmuş amonyak teknolojisi, adsorptif süreçler, kalsiyum döngüsü, vb.).

Hemen hemen tüm iklim planları CCUS’u denkleme entegre etmektedir, ancak bu planların uygulanabilir olması için halen araştırma ve yeniliklere ihtiyaç duyulmaktadır. MOF4AIR, CCUS’u daha sürdürülebilir bir gelecek için bir gerçeklik haline getirme konusunda oldukça isteklidir.