Ufuk 2020, bu paranın çekeceği özel yatırımların yanı sıra 7 yılda (2014-2020) yaklaşık 80 milyar € tutarındaki finansmanla bugüne kadarki en büyük AB Araştırma ve İnovasyon programıdır. Laboratuvardan pazara harika fikirler alarak daha fazla atılım, keşif ve dünyada ilk olacak unsurları vaat etmektedir.

Bu web sitesi 837975 sayılı hibe anlaşması kapsamında Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 araştırma ve inovasyon programından finansman alan “MOF4AIR” projesi çıktılarının bir parçasıdır. MOF4AIR, LC-SC3-NZE-1-2018 sayılı Gelişmiş CO2 yakalama teknolojileri (buradan erişilebilir) çağrısı ile 10 milyon € tutarında bir fon ile finanse edilmiştir.

2014-2020 Araştırma ve İnovasyon programı:

Milyar Euro

Daha fazlası için tıklayın

Ufuk 2020, Avrupa’nın küresel rekabetçi konumunu garanti altına almayı amaçlayan bir Avrupa 2020 amiral gemisi girişimi olan İnovasyon Birliği’nin uygulanmasını sağlayan bir finansal araçtır.

Ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve istihdam yaratmak için bir araç olarak görülen Ufuk 2020, Avrupa liderlerinin ve Avrupa Parlamentosu Üyelerinin siyasi desteğini de almaktadır. Avrupa liderleri araştırmanın geleceğimize bir yatırım olduğu konusunda hemfikir olup böylece Ufuk 2020’yi AB’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ve istihdam konusundaki planının merkezine koymuşlardır.

Ufuk 2020, araştırma ve inovasyonu birleştirerek mükemmel bilim, endüstriyel liderlik ve toplumsal zorlukların üstesinden gelmek suretiyle bu amacın başarılmasına yardımcı olmaktadır. Amaç, Avrupa’nın birinci sınıf bilim üretmesini sağlamak, inovasyonun önündeki engelleri kaldırmak ve kamu ve özel sektörlerin inovasyon sağlamada birlikte çalışmasını kolaylaştırmaktır.

Ufuk 2020 herkese açıktır, bürokrasi ve zamanı azaltan basit bir yapıya sahiptir, böylece katılımcılar gerçekten önemli olan konulara odaklanabilmektedirler. Bu yaklaşım, yeni projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini ve sonuçların daha hızlı bir şekilde elde edilmesini sağlamaktadır.

AB Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı, Avrupa Araştırma Alanını tamamlamak ve daha da geliştirmek için ilave önlemlerle tamamlanacaktır. Bu önlemler, bilgi, araştırma ve inovasyon için gerçek bir tek pazar yaratmanın önündeki engelleri yıkmayı amaçlayacaktır.

Geçmiş

Ufuk 2020’nin geçmişi

2011 yılında AB Devlet ve Hükümet Başkanları Avrupa Komisyonu’na, önceki AB araştırma ve inovasyon fonlarının ve bu fonların çekeceği özel yatırımlarının tümünü bir araya getirme konusunda bir çağrıda bulundu.

Bu, laboratuvardan pazara harika fikirler alarak daha fazla atılım, keşif ve dünyada ilkleri vaat etmektedir.

Daha fazlası için tıklayın

TAvrupa Komisyonu, paydaşlardan gelen tüm geri bildirimleri derlemiş ve Avrupa Parlamentosu’nun tavsiyelerini ve bunun yanı sıra önceki programlardan çıkarılan dersleri dikkate almıştır.

İstatistikler

Ufuk 2020 istatistikleri

Ufuk 2020 programının bütçesi ve ayrıca programın popülaritesi, KOBİ’lerin başarısı, programın yeni gelenlerin ilgisini ne derecede çektiği konusundaki anlatabileceklerimizi burada bulabilirsiniz.

Daha fazlası için tıklayın

“Ufuk 2020 Tam kapasite Faaliyette – Üç Yıl Sonra – Önemli Bilgiler ve Rakamlar 2014-2016” başlıklı broşürde (PDF formatında 3,9 MB), 300’den fazla teklif çağrısı dikkate alınarak programın ana başarıları hakkında anlık bir görüntü sunulmaktadır. İlk kez olmak üzere, başarı oranları, KOBİ’lerin katılımı ve proje değerlendirmesi gibi temel izleme verilerinin yıldan yıla gelişimleri üzerinden bazı trendler erkenden görülebilmektedir.

Daha fazla izleme verisi için, buradan erişilebilen Ufuk 2020 İnteraktif Gösterge Tablosuna başvurabilirsiniz.

video

Ufuk 2020’den sonra?

Avrupa Komisyonu, Ufuk 2020’nin yerini alacak iddialı bir 100 milyar €’luk araştırma ve invasyon programı olan Horizon Europe için teklifini yayınlamıştır. Teklif, AB’nin bir sonraki AB uzun vadeli bütçesi olan çok yıllık finansal çerçeve (MFF) teklifinin bir parçası olarak yapılmıştır. Ufuk 2020’nin ara değerlendirmesi, Lab-Fab-Uygulama raporu (gayri resmi olarak Lamy raporu), öngörü çalışmaları ve diğer çeşitli raporlar dahil olmak üzere çeşitli yapı taşları dikkate alınmıştır.

Ufuk Avrupa, açıkça tanımlanmış bir hedef takip ederek araştırma ve inovasyon finansmanının etkinliğini sağlamak için programa politika misyonlarını dahil edecektir. Komisyon, misyon odaklı bir politika yaklaşımının nasıl işleyeceği konusunda çalışmalar, vaka çalışmaları ve raporlar geliştirmek için politika uzmanları ile iş birliği yapmıştır.

Daha fazla bilgi için burada bulunabilir.